Chương trình Tích lũy [𝟭+𝟭 = 𝟭𝟬 𝗣𝗛𝗜𝗧𝗘𝗡-𝗘𝗥]

7 tháng trước
Mục lục

  BẠN MỚI CÙNG TRẢI NGHIỆM PHITEN

  🌀 ​​​​​​​ Quyền lợi:
  - Khi giới thiệu bạn mới, bạn cũ được tích luỹ 10% đơn hàng của bạn mới (trừ trực tiếp cho lần mua hàng tiếp theo).
  - Không giới hạn điểm tích lũy.
  - Có thế tặng quyền sử dụng điểm tích lũy cho người thân.

  🌀 Hướng dẫn:

  1. Bạn mới cần đưa thông tin đúng tên và số điện thoại bạn cũ.

  2. Thông báo cho Phiten trước khi thanh toán tiền.

  3. Sử dụng điểm tích lũy cho đơn hàng sau.

  ❗️Lưu ý: Bạn mới được giảm ngay 5% nếu không tham gia chương trình Tích lũy [𝟭+𝟭 = 𝟭𝟬 𝗣𝗛𝗜𝗧𝗘𝗡-𝗘𝗥]